Контактна інформація про керівників чи педагогічних працівників закладу освіти, до яких, відповідно до посадових обов'язків, можуть звернутися учасники освітнього процесу для оперативногоо вирішення питань, що стосуються збереження життя та здоров'я, а також захисту прав та інтересів дитини:

 • Олена Юріївна Ткачук, директор школи, робочий телефон: (0362) 65-17-93;
 • Ольга Олександрівна Крук, заступник директора, робочий телефон: (0362) 65-17-93;
 • Людмила Володимирівна Доманська, практичний психолог закладу, робочий телефон: (0362) 65-17-93.
 • Номер телефону Гарячої урядової лінії з попередження домашнього насильства 1547
 • Телефонні номери Національної дитячої "гарячої" лінії 0 800 500 225 або 116 111 (для дзвінків з мобільного)

 


 

 • План заходів з протидії булінгу у ЗОШ №24 переглянути
 • Склад комісії щодо розгляду випадків булінгу у Рівненській школі ЗОШ І-ІІІ ст. №24 на 2021-2022 навчальний рік переглянути
 • Булінг у шкільному середовищі переглянути
 • Алгоритм реагування на доведені випадки булінгу переглянути
 • Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу (Кодекс України про адміністративні правопорушення) переглянути
 • Штрафи, які передбачено за знущання переглянути
 • У закладі освіти працює Рада профілактики правопорушень згідно з Положенням про Раду профілактики правопорушень Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24 Рівненської міської ради, яке схвалене педагогічною радою 27.08.2019 року та затверджено директором школи. переглянути

 


Права та обов’язки здобувачів освіти
 

Здобувачі освіти мають право на:

 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
 • повагу людської гідності;
 • на медичне обслуговування, що здійснюється медичним працівником, який входить до штату закладу;
 • здобувачі освіти з особливими освітніми потребами мають право на забезпечення допоміжними засобами на навчання в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • під час перерви користуватися місцями для відпочинку (місцями для сидіння, осередки для настільних ігор, зони для рухової активності тощо);
 • користуватися мобільним телефоном під час уроку лише у випадках, коли цього потребує формат уроку;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою;
 • отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти;
 • участь у учнівському самоврядуванні закладу освіти.

 

Здобувачі освіти зобов’язані:

 

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності);
 • дотримуватися принципу академічної доброчесності;
 • поважати гідність, права, усіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я усіх учасників освітнього процесу;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, режиму роботи освітнього закладу;
 • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;
 • вчасно з’являтися на заняття (за 15 хвилин до початку першого уроку);
 • дбайливо та відповідально ставитися до шкільного майна;
 • дотримуватися правил адаптивного карантину (за умови його введення);
 • мати охайний зовнішній вигляд, який відповідає загальноприйнятим в суспільстві нормам ділового стилю;
 • мати на уроці усе необхідне навчальне приладдя;
 • під час уроку зберігати мобільний телефон (увімкнений у режим «тиша») у портфелі.

 

 


Права та обов’язки педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу

 

Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі та гідності;
 • академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі, педагогічну ініціативу;
 • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
 • користування бібліотекою, інфраструктурою закладу освіти; доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших субֹ’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації;
 • відзначення успіхів у своїй професійній діяльності, справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
 • індивідуальну освітню діяльність за межами закладу освіти;
 • участь у громадському самоврядуванні закладу освіти та у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;
 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку , визначеному законодавством України ;
 • на матеріальне та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

 

Педагогічні працівники зобов’язані:

 • постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівень та педагогічну майстерність;
 • виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
 • сприяти розвитку здібностей учнів, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
 • дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання учасниками  освітнього процесу; дотримуватися педагогічної етики;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму тощо;
 • формувати у здобувачів освіти  усвідомлення необхідності дотримуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України; виховувати  повагу до державної мови та державних символів, цінностей України, навколишнього природного середовища тощо; формувати прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • захищати здобувачів освіти  під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою тощо; запобігати вживанню здобувачами освіти та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
 • дотримуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.

 

 


Права та обов’язки батьків здобувачів освіти (або осіб, які їх замінюють)

 

Батьки здобувачів освіти (або особи, які їх замінюють) мають право:

 • Звертатися до закладу освіти з питань освітнього процесу.
 • Обирати вид і форму здобуття дитиною відповідної освіти.
 • Брати участь в громадському самоврядуванні.
 • Брати участь у розроблені індивідуальної програми розвитку та\або індивідуального навчального плану.
 • Отримувати інформацію про діяльність закладу, результати навчання своїх дітей, критерії оцінювання навчальної діяльності.
 • Бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей за попереднім погодженням із керівником закладу освіти.

 

Батьки здобувачів освіти (або особи, які їх замінюють) зобов'язані:

 • Виховувати у дітей повагу до прав, свобод, етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля.
 • Контролювати виконання домашніх завдань, сприяти виконанню освітньої програми, забезпечити дитину необхідним шкільним приладдям.
 • Поважати гідність, права та свободи інших учасників освітнього процесу.
 • Надавати закладу освіти документи про стан здоров’я дитини.
 • Дбати про фізичне  і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя.
 • Дотримуватися Статуту навчального закладу, правил внутрішкільного розпорядку, режиму роботи.
 • З’являтися до навчального закладу на прохання класного керівника чи адміністрації.
 • Стежити за охайним зовнішнім виглядом, який відповідає загальноприйнятим в суспільстві нормам ділового стилю.
 • Повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;
 •  Дотримуватися вимог чинного законодавства стосовно адаптивного карантину.