menu

План роботи МО вчителів іноземної мови та зарубіжної літератури

 

 

 

 

Вступ

  Шкільне методичне об'єднання    вчителів іноземної мови та світової літератури у2014-2015  н.р.   працювало  над проблемною темою  школи    «Становлення   морально-духовної особистості

школяра на основі сучасних підходів до навчання і виховання».

Уся діяльність шкільного методичного об'єднання була направлена на забезпечення вчителями іноземної мови та зарубіжної літератури формування компетентнісної полікультурної особистості педагога та учня засобами інноваційних методик і технологій в умовах модернізації освіти.

Упродовж 2014-2015 н.р. було проведено 4 засідання методичного об'єднання згідно з планом роботи.

  • Перше засідання: 03.09.2014 р. Тема: Створення інноваційної моделі формування іншомовних компетентностей учнів засобами предмету ‘’  іноземна мова  ‘’через систему європейських цінностей та в умовах  інформаційного суспільства.
  • Друге засідання: 22.10.2014 р. Тема: Формування творчої особистості шляхом  розвитку її здібностей на уроках іноземної мови та зарубіжної літератури.
  • Третє засідання: 23.01.2015 р.  Тема: Формування креативної, конкурентоспроможної особистості учня в полікультурному соціумі шляхом застосування інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні іноземної мови та зарубіжної літератури.
  • Четверте засідання: 13.05.2015 р. Тема: Самореалізація особистості вчителя й  учня в навчальній діяльності.

На засіданнях шкільного методичного об'єднання обговорювались нові програми,
вивчались нормативні документи МОН України та методичні рекомендації,
обговорювались вимоги до сучасного уроку, проводились показові уроки, індивідуальна та групова робота з виготовлення дидактичного матеріалу, розподіл доручень між

членами методичного об'єднання для забезпечення систематичного короткого огляду літературних новинок та періодики, визначались матеріали, які протягом навчального року кожен учитель мав подати до шкільного методичного кабінету, проводились різні види діяльності, спрямовані на дослідження професійних знань учителів, аналіз причин відставання деяких школярів у навчанні, подолання елементів формалізму у роботі, а також аналіз позакласної роботи та стану функціонування шкільного Євроклубу.

У 2014-2015н.р. члени МО продовжували працювати над самоосвітою, вивчали, узагальнювали і пропагували досвід кращих вчителів школи, міста, країни (Огороднік Г.Г, Гень Ж.В., Меркулової Л.І.,Кінас О.В.,Світлової В.А.).

Усі члени ШМО  взяли участь  у роботі як шкільного методичного об’єднання, так

 і міського.

 « З досвіду роботи з теми « Формування комунікативної компетенції учнів шляхом  використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови» , автор Пастушенко С.Є. ,2015 р. було розміщено на сайті « Освітній навігатор»

Учні школи взяли участь у міській олімпіаді з англійської мови, Європейській олімпіаді, Європейському параді, а також  конкурсі відеороликів « Так – Європі, ні – війні »( II місце).

Організація роботи методичної роботи була плідною, що сприяла підвищенню професійної компетентності МО.

          Проте   існують проблеми в роботі ШМО:

  1. Недостатньо налагоджена  система роботи з обдарованими дітьми.
  2. Мала кількість  методичних публікацій у пресі.
  3. Недостатнє впровадження окремими вчителями новітніх педагогічних технологій.

           Однак в умовах переходу на національну модель освіти сучасна школа потребує «нового» типу вчителя - такого, що творчо мислить, володіє сучасними методами й технологіями освіти, прийомами психолого-педагогічної діагностики, способами самостійного конструювання педагогічного процесу в умовах конкретної практичної діяльності, умінням прогнозувати свій кінцевий результат.

Виходячи з вищесказаного, пріоритетними завданнями ШМО на наступний навчальний рік є:

Пріорітетні завдання ШМО на 2015 - 2016 навчальний рік

       1.  Психолого-педагогічне забезпечення навчально-виховного процесу.

       2.Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.

       3.Реалізація особистісно- зорієнтованого, компетентнісного, діяльнісного

підходів у навчально-виховний процес.

      4. Формування педагогічної та методичної культури вчителя іноземної мови та

світової літератури.

   5.Науково-методичний супровід початкової загальної освіти відповідно до нового

Державного стандарту

   6.Навчально-методичне забезпечення та реалізація завдань щодо організації

навчально-виховного процесу у 4, 5 та 7 класах.

7. Реалізація концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді у навчально-виховний процес.                                                              

                       

                  Засідання  №1

03.09.2015

Кабінет англійської мови № 357

Тема: Стратегічні перспективи інноваційного розвитку іншомовної освіти та предметів  « іноземна мова»  та «зарубіжна література» через систему  національних та європейських цінностей.

 

Форма проведення : проблемний стіл

I. Доповіді.

1. Сучасний стан та перспективи розвитку іншомовної освіти у школі та пріоритетні завдання на 2015-2016   навчальний рік. Проблеми  пошук, погляд у майбутнє.

                                                                          Огороднік Г.Г., заступник   директора з навчально-методичної роботи.

2. Аналіз  роботи  ШМО  за минулий навчальний рік та пріоритетні  завдання навчання  іноземних мов та зарубіжної літератури на  2015-2016 н.р.

                                                                                        Пастушенко С.Є., Костецька Л.А.,керівник  МО

II.Робота зі стратегічними  освітніми  документами.

1.Опрацювання нормативно-правових документів, що регламентують діяльність учителів  іноземних мов та зарубіжної літератури у 2015-2016 н.р.

-Державний стандарт початкової середньої освіти .

- Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти.

-Лист МОН України від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»

-Наказ МОН № 664 від 29.05.2014 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409

- Лист МОН України від 1/9-380 від 10.08.2015 «Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

-Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641 Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді.

                                                                                 Члени МО

2. Опрацювання методичних рекомендацій  МОН України ,РОІППО, КУ « Міський методичний кабінет» на 2015-2016 н.р.,  ухвали міської серпневої конференції педагогічних керівників.

                                                                                                                                                                       Члени МО

3.Аналіз програмного та навчально-методичного  забезпечення предметів.

                                                                                                                                                       Члени МО

III. Аналіз результатів ЗНО з предметів у 2014-2015 н.р. та рекомендацій щодо підготовки учнів до ЗНО.  

                                                                                                            Огороднік Г.Г., заступник      

                                                                    директора з навчально-методичної роботи

   IV. Атестація педагогічних працівників у 2015-2016 н.р.

                                                                                                                                               Огороднік Г.Г.,    заступник                                                                                                                  

                                                                        директора з навчально-методичної роботи

V. Організація роботи вчителів- членів  МО  в творчих групах школи та міста , вироблення стратегій Євроклубу на 2015-2016 н.р.                                           

                                                                                                                          Костецька Л.А.,керівник  МО

                                                                                                                        Пастушенко С.Є., член МО

VI. Ознайомлення ,  вивчення та аналіз  підручників для 4-го та  7–го класів, рекомендованих міністерством МОН України та вироблення рекомендацій щодо їх впровадження в навчально-виховний процес.                    

 Члени МО

VII. Обговорення проекту плану роботи МО на 2015-2016 н.р.

                                                                                                                                                        Члени МО             VIII.Вибори голови та секретаря

                                                                                                                                                        Члени МО

IX. Інфорамційна культура  -  вчителю. Огляд новинок педагогічної  та методичної літератури.

                                                                                                              Давидюк О.Л., бібліотекар школи

Практичні завдання

Керівнику МО:

1.Скласти план роботи на 2015-2016 н.р.,на аналітико-діагностичній основі.

                                                                                                                                                  10.09.2015р.

2.Активізувати і систематизувати роботу МО , організувати науково-дослідницьку, експериментальну, інноваційну роботу вчителів.                                                                          

                                                                                                                              Вересень, жовтень 2015р

3.Провести діагностику вчителів, здійснити її аналіз з метою корекції  роботи МО.

                                                                                                                                     Вересень, 2015

Членам МО:

1.Скласти плани роботи кабінетів на поточний навчальний  рік.

                                                                                                               До 10.09.2015р.

2.Скласти календарні плани  згідно з навчальними програмами.                                                                                                  

До 10.09.2015р

3.Організувати  творчо-пошукову, науково-дослідницьку роботу з обдарованими учнями.        

                                                                                                                              Вересень, жовтень 2015р.

4.Організувати й провести I етап Всеукраїнських олімпіад з англійської мови.

                                                                                                                                                Жовтень, 2015

 5.Взяти участь у підготовці  до проведення педради « Впровадження інформаційних методик і технологій в практику роботи  методичних об’єднань закладу»

      Листопад,2015

Література                                                                                                                                                

1.Методичниі рекомендацій  МОН України , 2015р.

2.Методичниі рекомендацій  РОІППО,2015р.

3.Методичниі рекомендацій  КУ « Міський методичний кабінет» на 2015-2016 н.р.  

4.Лист МОН України від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»

5.Наказ МОН № 664 від 29.05.2014 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409

56.Лист МОН України від 1/9-380 від 10.08.2015 «Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

7.Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641 Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді                                                                      

8.Ухвала  міської серпневої конференції педагогічних керівників,2015.

9.Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх на­вчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 1-4 класи, Видавничий дім «Освіта», 2012;

10.Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх на­вчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 10-11 класи, Київ, 2010;

11. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 5-6 класи, Видавничий дім «Освіта», 2013;

12. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 7-9 класи, «Перун», 2005.

13. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання.-К: Левіт,2004р.

                                                   

       Засідання №2

 

      30.10.2015р.      

      Кабінет англійської мови № 357  

Тема: Формування сучасних міжкультурних компетенцій  учнів через систему європейських цінностей.

Форма проведення:творча лабораторія

I.Доповідь.

Проблеми полікультурного виховання молоді.

Цимбалюк А.М., член МО

Співдоповідь. Формування інтерактивної компетенції  учнів засобами міжнародного співробітництва.

                                                                                                                           Пастушенко С.Є., член МО

II.Практикум.

                  1.Майстер-клас  « Формування полікультурної особистості учня  через систему європейських цінностей.

                                                                                                     Костецька Л.А., керівник МО

2.Показовий урок з англійської мови , 6 клас.

Методична мета :навчити впроваджувати сучасні  комунікативні, діалогові, проектні,інтерактивні інформаційно-комунікаційні методики та технології з метою формування міжкультурних комунікацій.

                                                                                                     Костецька Л.А., керівник МО

                  3.Обговорення  уроку- показу.

                    Члени МО

                  4.Аукціон педагогічних ідей: форми,прийоми і методи, які може використовувати вчитель для формування  міжкультурних компетенцій    учнів .

           Члени МО

III. Зустріч з керівником  методичного проекту «Використання інноваційних технологій для самовдосконалення та самореалізації особистості учня»

Члени МО,

керівник методичного проекту Шарабура О.Г.

 IV . Результативність проведення шкільної олімпіади з  англійської мови.

Підготовка учнів до участі в міській олімпіаді.

                                                                                                                       Костецька Л.А.,керівник МО  

 V. Звіт про самоосвіту вчителя англійської мови Костецької  Л. А

                                                                                                                             Костецька Л.А.,керівник МО             

 VI.Огляд новинок психолого-педагогічної та методичної  літератури.

                                                                                                                                   Єршова Г.В., член МО

Практичні завдання

1.Опрацювати  методичну літературу, періодичні видання з теми «Формування сучасних міжкультурних компетенцій учнів  через систему  європейських цінностей.»

                                                                                                           Упродовж року.

 2.Усім членам МО створювати умови для розвитку міжкультурних компетенцій учнів  .

Упродовж року.

 3.Організувати  підготовку учнів до участі в II  етапі Всеукраїнських олімпіад.

                                                                                                                                                  Листопад, 2015                               

4. Взяти участь у  роботі  педради « Впровадження інформаційних методик і технологій в практику роботи  методичних об’єднань закладу»   

                                                                                                                 Листопад, 2015

Література

 1.Баришніков Н.В. Параметри навчання міжкультурної комунікації у середній школі. //ІМШ. – 2002. - № 2. –с.13-15

2. Борисенко М.К. Деякі аспекти викладання елементів лінгвокраїнознавства  в старших класах. //ІМШ. – 1997. - №3. –с.18-19

3.Вікторова Л.Г.Діалогова концепція культури М.М. Бахтіна - В.С.Библера. // Парадигма. Журнал міжкультурної комунікації. – 1998. – № 1.

4.Єлізарова, Г. В Культура та навчання іноземним мовам/ Г. В. Єлізарова.- СПб: КАРО, 2005. - 352

5. Клер М. Дискурс і іншомовна культура, в навчанні іноземних мов // Дивлячись у майбутнє. – М.: Вид-во Рема,МГЛУ, 1989

6. Компетенція [Електроннийресурс]//Режим доступу:ru.wikipedia.org/wiki/Компетенція (12.07.2010)

7.Сафонова В.В. Вивчення мов міжнародного спілкування в контексті діалогу культур і цивілізацій / В. В. Сафонова. - К: Джерела, 1996. - 68 с.

8.Сисоев П.В. Мова і "культуру: у пошуках нового напрями у викладанні культури країни досліджуваної мови //ІМШ. – 2001. – № 4. – з. 16-18

                    Засідання № 3

 

  22.01.2016р.                                                                          

 Кабінет англійської мови № 357

Тема: Патріотичне виховання як організований культуротворний процес взаємодії педагогів та учнів

Форма проведення: проблемний стіл

Доповідь.

I. Особливості  патріотичного виховання молоді в контексті розвитку сучасного  суспільства.

Костецька Л.А., керівник МО

 Свівдоповідь.

Формування  національної самосвідомості , патріотизму та громадянської позиці засобами іноземної мови.                                                                                                                          Пастушенко С.Є., член МО

II. Практикум.

1. Майстер- клас. Впровадження елементів національного виховання на уроках зарубіжної літератури.

                                                                                                                                  Єршова Г.В., член МО

2.  Показовий урок з англійської мови ,6 клас

Методична  мета : напрацюння  культуро-країнознавчого матеріалу та завдань, що передбачають використання інтерактивних технологій, націлених на практичне застосування українознавчої інформації, на проведення соціокультурних паралелей, на виховання відчуття себе майбутніми громадянами своєї країни, рівноправними партнерами інших європейських країн, покликаних розвивати свою Батьківщину і збагачувати скарбницю світової цивілізації.                                                                                                              

 Мельник Н.М., член МО

3. Обговорення показового уроку.

Література

1. Білас Л.,Токар Л. Реалізація національного компонента змісту освіти у курсі   іноземної мови  / Л.Білас, Л.Токар // Рідна школа. - 2003.

2. Григоренко С.І.  Роль міжкультурного аспекту у викладанні іноземної мови. /С.І.Григоренко - http://www.br.com.ua/referats/Foreign_languages/88213.htm?dl

3. Дух Л.І. Інформаційно-комунікаційні технології у викладанні громадянської освіти /Дух Л.І. // Робочі матеріали проекту «Громадянська Освіта-Україна», - 2007.

4. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання,  оцінювання / Наук. ред. укр. вид. – д. пед. н., проф. С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

5.  Костенко Ліна. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала. /Л.Костенко -  К.:  Видавничий дім «КМ Academia», 1999

6. Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, 2015.

7.Система патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах  модернізаційних суспільних змін : навчально-методичний посібник/ авт. кол.:  Бех І. Д.,   Журба К. О., Киричок В.А. та інші. – К. : Педагогічна думка, 2011. – 240 с.

Практичні завдання

1.Взяти участь у педагогічних читаннях «Сучасність педагога – інноватика чи особистість?»

 Січень, 2016р.

2.Взяти участь у творчому звіті вчителів , що атестуються. Вчитель Костецька Л.А.

Січень-квітень, 2016р.

3.Підготувати методичні посібники для участі в ярмарці педагогічних ідей.

                                                          Лютий,2016р.

4. Взяти участь у методичному місячнику ЗОШ № 24.

 Лютий,2016р

5. Взяти участь у педагогічній раді « Виховання соціальноадаптованої, відповідальної  та стратегічно мислячої особистості  через застосування освітніх технологій  гуманно-  та екоцентричного характеру».

 Квітень, 2016р.

6. Ознайомитися з особливостями проведення ДПА та ЗНО з англійської мови  у 2015-2016-н.р. Організувати  повторення, систематизацію навчального матеріалу та підготовку учнів до складання  ДПА та ЗНО

До травня 2016р.

 

 

 

 

 

 

 

Засідання №4

  

 

 

 

 

08.05.2016р.                                                                            

 кабінет англійської мови № 357

 

Тема: «Творче спрямування діяльності вчителя  на створення та забезпечення змістовної основи для всебічного розвитку особистості з максимальним урахуванням її індивідуальних здібностей, використовуючи інноваційні методики та  технології».

I. Доповідь .Вчитель іноземної мови: майстерність та особистість.

                                                                                   Пастушенко С.Є.,членМО

II. Практикум.

 Показовий урок з англійської мови, 4 клас.

Методична мета: ознайомити  з інноваційними методиками та технологіями з метою  підвищення професійної компетенції вчителя.

                                                                                                                        Костецька Л.А., керівник МО

2.Аналіз показового уроку.

               Члени МО

III.Аналіз рівня сформованості навчальних компетенцій учнів з англійської мови та зарубіжної літератури  згідно з програмними вимогами та виконанням програм

Огороднік Г.Г., заступник                                                                                                                        директора з навчально-методичної роботи

IV . Звіт про роботу упродовж року, оцінка діяльності МО, досягнення та недоліки, визначення шляхів удосконалення  роботи  методичного обєднання на 2016-2017н.р.

                                                                                                                Костецька Л.А.,керівник МО

V .Аналіз стану функціонування Євроклубу.

 Пастушенко С.Є., член МО

VI. Вироблення  педагогічних стратегій роботи  ШМО на наступний навчальний рік.

Члени МО

Практичні завдання

1. Моніторинг рівня навченості, загального розвитку та творчого потенціалу учнів.

До 10.06.2016р.

2. Взяти участь у методичному брифінгу.

Травень, 2016р.

2.Організація та проведення ДПА та ЗНО з англійської мови.

Травень-червень, 2016р.

 

3.Проаналізувати та оцінити результати роботи над індивідуальною  методичною проблемною темою.

Травень, 2016р.

 

4. Оформити звіт про навчально-методичну роботу  МО  у 2015-2016 н.р. для  КУ « Методичний кабінет»

Травень, 2016р

Література

1. Кан-Калик В.А., Ковальов Г.А. Педагогічне спілкування як предмет теоретичного дослідження / / Питання психології. - 2005. - № 4. С.9-16.

2. Кан-Калик В.А., Нікандров Н.Д. Педагогічна творчість. - М.: Педагогіка, 1990.

3. Методичне майстерність вчителя: навчальний посібник / За ред. Є.І. Пассова, Є.С.Кузнєцової. - К: НОУ «Інтерлінгва», 2002. (Серія «Методика навчання іноземних мов, № 18). Укладачі: Є.І. Пасів, Е.А. Морозова, Н.Є. Кузовлева.

4.Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник для пед. спец. вищ. навч. закладів / І. Я. Зязюн, І. Ф. Кривонос та ін; під ред. І. Я. Зязюна. - К.: 2006.

5.Пасів Є.І. Урок іноземної мови в середній школі. - К., 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: Методична робота | Додав: Філософ (2016-02-10)
Переглядів: 2447 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: